Ultimele apariții

Abonați-vă și veți primi ultimele apariții pe email

Editorial

Mesajul Evangheliei
Valentin Leonaș, 01 Februarie 2017

Big_febr

Romani 3:21-24; 4:4-6 
Dar acum s-a arătat o neprihănire, pe care o dă Dumnezeu, fără lege – despre ea mărturisesc Legea și Prorocii – și anume, neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credința în Isus Hristos, pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire. Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și sunt socotiți neprihăniți, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Isus. (3:21-24) ... Însă, celui ce lucrează, plata cuvenită lui i se socotește nu ca un har, ci ca ceva datorat; pe când celui ce nu lucrează, ci crede în Cel ce socotește pe păcătos neprihănit, credința pe care o are el, îi este socotită ca neprihănire. Tot astfel, și David numește fericit pe omul acela pe care Dumnezeu, fără fapte, îl socotește neprihănit. (4:4-6) 

    În aceste versete ni se arată în modul cel mai clar posibil vestea bună care a schimbat viețile oamenilor din orice timp din istorie, bogați și săraci, bărbați și femei, stăpâni și robi, religioși sau nereligioși, iudei sau păgâni, morali sau imorali. Și această veste bună este la fel de eficace și astăzi în dreptul tuturor celor care o cred. Am face bine să reflectăm din nou asupra ei și să o proclamăm ...
Continuare